motive

Turistické informačné centrum

Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
Tel. : 054 / 4868880
Fax : 054 / 4868805
e-mail : tic@stropkov.sk,

Ponuka služieb Turistického informačného centra

 

 

 

bezplatné informácie o regiónemapy a propagačné materiály
služby
- kultúra a história
- turistické atraktivity
- šport a relax
- ubytovacie a stravovacie zariadenia   
- kultúrne a športové podujatia
- dopravné spojenie

- mapy
- turistickí sprievodcovia
- publikácie o regióne a Slovensku 
- upomienkové predmety- sprostredkovanie ubytovania
- sprostredkovanie
sprievodcovských a tlmočníckych služieb
- faxová služba  
- prístup na internet