motive

Primátor mesta

JUDr. Ondrej Brendza

Narodil sa 24. septembra 1973. Základnú školu a gymnázium absolvoval v Stropkove. V rokoch 1992 až 1997 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Od augusta 1997 pôsobil na Správe katastra nehnuteľností v Stropkove, kde v rokoch 1998 až 2013 vykonával funkciu riaditeľa, po transformácii v roku 2014 bol vedúcim katastrálneho odboru Okresného úradu

V roku 1992 začal kariéru futbalového rozhodcu, od roku 2010 do 2016 bol medzinárodným asistentom rozhodcu FIFA. Je aktívny aj vo futbalovom hnutí - od roku 2002 je predsedom Ondavského oblastného futbalového zväzu.

V rokoch 2010 až 2014 bol poslancom mestského zastupiteľstva. Ako nezávislý kandidát bol 15. novembra 2014 zvolený za primátora mesta Stropkov.

Primátor mesta je ženatý a má dve deti. Ovláda anglický a ruský jazyk. Medzi jeho záľuby patrí šport, história a cestovanie.