motive

Rozdelenie mesta na okrsky

OKRSOK Č. : 1 - Hlas.miestnosť: Materská škola, ul.Vranovská 1438/10
Ulice: Budovateľská, Družstevná, Rovná, Sitnická, Sokolovská, Strečkova, Vojtovská, Vranovská

OKRSOK Č. : 2 - Hlas.miestnosť: ZŠ na Mlynskej ulici 697/7 - pavilón A, 1.trieda
Ulice: Akad.Pavlova, Hlinky, Hviezdoslavova, J.Gagarina, Jarková, Jilemnického, Letná, Zimná, Nový riadok

OKRSOK Č. : 3 - Hlas.miestnosť: ZŠ na Mlynskej ulici 697/7 - pavilón A, 2.trieda
Ulice: Kukučínova, Mlynská, Gen.Sázavského

OKRSOK Č. : 4 - Hlas.miestnosť: ZŠ na Mlynskej ulici 697/7 - pavilón A, 3.trieda
Ulice: Hrnčiarska 739/14, 741/16, 742/18, 743/20, 786/66, 1566/2,4,6,8, 1597/22,24,26,28,  1601/30,32,34, 1604/9,11, 1605/13,15, 1606/17,19, Za jarkom, Orgovánová

OKRSOK Č. : 5 - Hlas.miestnosť: ZŠ na Konštantínovej ulici 1751/64 - prízemie, 1.trieda
Ulice: A.Kmeťa, Bernolákova, Cintorínska, Kvetná, Ľ.Štúra, Pod Laščikom, Ružová, Mládeže, Nám.SNP, Záhradná, Zámocká, Za dubami, Hlavná 38/2, 44/1,3,5,7,9, 49/11,13,15,17, 50/19,21,23

OKRSOK Č. : 6 - Hlas.miestnosť: ZŠ na Konštantínovej ulici 1751/64 - prízemie, 2.trieda
Ulice: Konštantínova, Puškinova, Metodova, Andreja Hlinku, Sládkovičova, Bankovská, Majerská, J.Kráľa, P.Horova, Kalinčiakova

OKRSOK Č. : 7 - Hlas.miestnosť: ZŠ na Konštantínovej ulici 1751/64 - prízemie, 3.trieda
Ulice: Krátka, Hlavná 80/50, 1649/31,33, 1650/37,39, 1651/43,45, 1652/49, Hrnčiarska 1618/36,38,40, 1619/42,44,50, 1627/21,23,25, 1654/72

OKRSOK Č. : 8 - Hlas.miestnosť: ZŠ na Hrnčiarskej ulici 795/61 - prízemie - 1.trieda
Ulice: Šarišská, Školská, Pri rybníku, Samuela Jurkoviča, Chotčanská, Nábrežná, Matice slovenskej 920/48,50, 924/56,58, Hrnčiarska 796/63,65, 797/76,78, 798/80, 799/82,  800/84, 802/86, Ondavská, Petejovská

OKRSOK Č. : 9 - Hlas.miestnosť: ZŠ na Hrnčiarskej ulici 795/61 - prízemie - 2.trieda
Ulice: Športová, Štefánikova, Matice slovenskej 901/2, 902/4,6,8, 903/16,18,20,  904/22, 906/24,26,28, 907/30,32, 908/7, 909/9, 910/11, 911/13, 912/15,  913/34,36,38, 914/40,42, 915/44,46, 916/17, 917/19, 918/21, 919/23, 921/25,  922/27, 923/52,54, 1552/10,12,14, Hrnčiarska 787/68,70, 788/88, 789/51,53, 790/90, 791/55, 792/57, 793/59

OKRSOK Č. : 10 - Hlas.miestnosť: Materská škola, ul.Bokšanská 1335/1
Ulice: Čerlinská, Šandalská, Bokšanská