motive

Poslanci

Róbert Fatľa

volebný obvod č. 1
(mestská časť Sitníky - ulice: Budovateľská, Družstevná, Rovná, Sitnická, Sokolovská, Strečkova, Vojtovská, Vranovská)

telefón: 0948 000 450
mail: robo.fatla@centrum.sk

Smer-SD

člen Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Ing. Dušan Lukáč

volebný obvod č. 2
(ulice: Akad. Pavlova, Hlinky, Hviezdoslavova, J. Gagarina, Jarková, Jilemnického, Letná, Nový riadok)

telefón: 0915 846 143
mail: dusan.lukac76@gmail.com

SIEŤ

zástupca primátora mesta

člen Mestskej rady
člen Komisie pre bezpečnosť a životné prostredie

 

Mgr. Jozef Šimko

volebný obvod č. 2
(ulice: Akad. Pavlova, Hlinky, Hviezdoslavova, J. Gagarina, Jarková, Jilemnického, Letná, Nový riadok)

telefón: 0908 690 795
mail: jozef.simko1@gmail.com

KDH

člen Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
Komisie pre výstavbu a územný rozvoj

Mgr. Alfonz Veselý

volebný obvod č. 3
(ulice: Kukučínova, Mlynská, Gen. Sázavského)

telefón: 0915 916 051
mail: prednosta@sp.vs.sk

Smer-SD

Mgr. Peter Lehocký

volebný obvod č. 3
(ulice: Kukučínova, Mlynská, Gen. Sázavského)

telefón: 0905 647 405
mail: lehockypetersp@gmail.com

KDH

člen Mestskej rady
predseda Komisie pre bezpečnosť a životné prostredie
člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mgr. Daniel Hubáč

volebný obvod č. 4
(ulice: Hrnčiarska 739/14, 740/7, 741/16, 742/18, 743/20, 767/46, 768/33, 769/35, 770/48, 771/37, 773/39, 774/52, 777/56, 779/58, 780/60, 782/62, 784/64, 785/49, 786/66, 794/74, 795/61, 801/67, 1550/69, 1566/2,4,6,8, 1597/22,24,26,28, 1601/30,32,34, 1604/9,11, 1605/13,15, 1606/17,19, Za jarkom, Orgovánová)

telefón: 0903 556 879
mail: danielhubac@centrum.sk

nezávislý

člen Mestskej rady
predseda Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Mgr. Viliam Mihok

volebný obvod č. 4
(ulice: Hrnčiarska 739/14, 740/7, 741/16, 742/18, 743/20, 767/46, 768/33, 769/35, 770/48, 771/37, 773/39, 774/52, 777/56, 779/58, 780/60, 782/62, 784/64, 785/49, 786/66, 794/74, 795/61, 801/67, 1550/69, 1566/2,4,6,8, 1597/22,24,26,28, 1601/30,32,34, 1604/9,11, 1605/13,15, 1606/17,19, Za jarkom, Orgovánová)

telefón: 0907 366 397
mail: v.mihok@centrum.sk

Smer-SD

člen Komisie pre školstvo, kultúru a šport

Mgr. Jana Slivková

volebný obvod č. 5
(ulice: A. Kmeťa, Bernolákova, Cintorínska, Kvetná, Ľ. Štúra, Pod Laščikom, Ružová, Mládeže, Nám. SNP, Záhradná, Zámocká, Za dubami, Hlavná 38/2, 44/1,3,5,7,9, 49/11,13,15,17, 50/19,21,23)

telefón: 0903 771 668
mail: jankasliv@gmail.com

KDH

predsedníčka Komisie pre financie a majetok mesta

Ing. Slavomír Cichý

volebný obvod č. 5
(ulice: A. Kmeťa, Bernolákova, Cintorínska, Kvetná, Ľ. Štúra, Pod Laščikom, Ružová, Mládeže, Nám. SNP, Záhradná, Zámocká, Za dubami, Hlavná 38/2, 44/1,3,5,7,9, 49/11,13,15,17, 50/19,21,23)

telefón: 0910 970 327
mail: slavomir.cichy@gmail.com

nezávislý

predseda Komisie pre školstvo, kultúru a šport

Michal Sýkora

volebný obvod č. 6
(ulice: Konštantínova, Puškinova, Metodova, Andreja Hlinku, Sládkovičova, Bankovská, Majerská, J.Kráľa, P.Horova, Kalinčiakova)

telefón: 0915 904 410
mail: sykora55@gmail.com

nezávislý

člen Mestskej rady
člen Komisie pre financie a majetok mesta

Slavomír Rapáč

volebný obvod č. 6
(ulice: Konštantínova, Puškinova, Metodova, Andreja Hlinku, Sládkovičova, Bankovská, Majerská, J.Kráľa, P.Horova, Kalinčiakova)

telefón: 0905 140 940
mail: slavorapac@gmail.com

nezávislý

člen Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
Komisie pre školstvo, kultúru a šport

Milan Pavúk

volebný obvod č. 7
(ulice: Krátka, Hlavná 80/50, 1649/31,33, 1650/37,39, 1651/43,45, 1652/49, Hrnčiarska 1618/36,38,40, 1619/42,44,50, 1627/21,23,25, 1654/72)

telefón: 0905 481 884
mail: milan.pavuk@centrum.sk

nezávislý


člen Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
Komisie pre bezpečnosť a životné prostredie

Ing. Stanislav Kolcun

volebný obvod č. 7
(ulice: Krátka, Hlavná 80/50, 1649/31,33, 1650/37,39, 1651/43,45, 1652/49, Hrnčiarska 1618/36,38,40, 1619/42,44,50, 1627/21,23,25, 1654/72)

telefón: 0903 416 600
mail: kolcun@stropkov.cc

Smer-SD

predseda Komisie pre výstavbu a územný rozvoj
člen Komisie pre financie a majetok mesta

MUDr. Martin Jakubov

volebný obvod č. 8
(ulice: Šarišská, Školská, Pri rybníku, Samuela Jurkoviča, Chotčanská, Nábrežná, Matice slovenskej 920/48,50, 924/56,58, Hrnčiarska 796/63,65, 797/76,78, 798/80, 799/82, 800/84, 802/86, Ondavská, Petejovská)

telefón: 0905 430 819
mail: spend180370@gmail.com

KDH

 

Radko Kmiť

volebný obvod č. 8
(ulice: Šarišská, Školská, Pri rybníku, Samuela Jurkoviča, Chotčanská, Nábrežná, Matice slovenskej 920/48,50, 924/56,58, Hrnčiarska 796/63,65, 797/76,78, 798/80, 799/82, 800/84, 802/86, Ondavská, Petejovská)

telefón: 0903 609 843
mail: kmit@kmit.eu

nezávislý

člen Komisie pre výstavbu a územný rozvoj
Komisie pre financie a majetok mesta

Ing. Tibor Paňko

volebný obvod č. 9
(ulice: Športová, Štefánikova, Matice slovenskej 901/2, 902/4,6,8, 903/16,18,20, 904/22, 906/24,26,28, 907/30,32, 908/7, 909/9, 910/11, 911/13, 912/15, 913/34,36,38, 914/40,42, 915/44,46, 916/17, 917/19, 918/21, 919/23, 921/25, 922/27, 923/52,54, 1552/10,12,14, Hrnčiarska 787/68, 788/70, 789/51,53, 791/55, 792/57, 793/59)

telefón: 0905 839 504
mail: tibopan@gmail.com

SDS

člen Mestskej rady
člen Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Mgr. Jaromír Zachar

volebný obvod č. 9
(ulice: Športová, Štefánikova, Matice slovenskej 901/2, 902/4,6,8, 903/16,18,20, 904/22, 906/24,26,28, 907/30,32, 908/7, 909/9, 910/11, 911/13, 912/15, 913/34,36,38, 914/40,42, 915/44,46, 916/17, 917/19, 918/21, 919/23, 921/25, 922/27, 923/52,54, 1552/10,12,14, Hrnčiarska 787/68, 788/70, 789/51,53, 791/55, 792/57, 793/59)

telefón: 0905 931 018
mail: jarozachar76@gmail.com

nezávislý

člen Komisie pre školstvo, kultúru a šport
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Marián Bujdoš

volebný obvod č. 10
(mestská časť Bokša - ulice: Čerlinská, Šandalská, Bokšanská):

telefón: 0915 965 122
mail:

SDKÚ-DS

člen Komisie pre výstavbu a územný rozvoj
Komisie pre bezpečnosť a životné prostredie
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov