motive

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie

V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia a nachádzate sa v uzatvorených priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia :

  1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
  2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci - malých rozmerov, lieky a pod.).
  3. Uzamknite byt.
  4. Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
  5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im.
  6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
  7. Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
  8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
  9. Vždy zachovávajte rozvahu !