motive

Park zvierat

PARK ZVIERAT STROPKOV
www.stropkov.sk/park-zvierat

Tel. 054 742 3585, mobil 0903 048263
e-mail: zoopark@post.sk

 
Otvorené denne od 19. apríla do 1. novembra v čase 10.00 - 17.00 hod.


Park zvierat je zaujímavým, atraktívnym a hlavne kultúrno–výchovným zariadením mesta Stropkov.

      V r. 1984 sa v Stropkove z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže. Po roku 1990 sa Stanica pretransformovala na ZOO park a len vďaka nadšencom sa bez akýchkoľvek financií pokračovalo v budovaní. Vďačiť môžeme sponzorom mesta, ako aj celého regiónu, ktorých toho času registrujeme vyše 100. Sú to prevažne sponzori, ktorí nám pomáhajú materiálom, všetkých sponzorov propagujeme v zámkovej dlažbe ZOO parku.
     Areál leží v centre mesta na hlavnom ťahu na Poľsko a Ukrajinu. Naším úsilím od začiatku budovania ZOO parku bolo jednoznačné, aby deti v tomto zariadení mali možnosť sa zabaviť, ale hlavne poučiť.
      ZOO svojou polohou uprostred mesta ponúka obyvateľom i návštevníkom Stropkova po celý rok príležitosť na rozptýlenie, poučenie, regeneráciu síl, oddych po každodennej práci a využitie voľného času detí a mládeže. ZOO park bol otvorený v roku 1984. Zriaďovateľom je Mesto Stropkov a prevádzkovateľom je Centrum voľného času – Fauna v Stropkove.
     Park je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Pracovníkom tohto zariadenia sa podarilo skĺbiť všetky úlohy podobných zariadení. Okrem vystavovania zaujímavých cudzokrajných zvierat v 40 voliérach plní aj ochranu genofondu našej planéty. Svojou osvetovou činnosťou sa podieľa na výchove mladej generácie k láske k prírode a tak i k ochrane životného prostredia.
     Veľkú podporu má park nielen v mestskom zastupiteľstve, ale aj u podnikateľov i závodov a poľnohospodárskych družstiev Stropkovského i Svidníckeho regiónu, o čom svedčí skutočnosť, že ročne ho navštívi viac ako 40 000 obdivovateľov nielen z celého Slovenska,ale aj zo zahraničia.


Informácie pre návštevníkov
ZOO park Stropkov
Hlavná 48
091 01 Stropkov
IČO: 36 16 70 29
č.účtu: 054 0133 525/0900

 

Vstupné  
Deti do 3 rokov a invalidné deti0 €
Deti 3 - 15 rokov1 €
Dospelí1,50 €
Rodinná vstupenka na celú sezónu15 €

Uhynul najstarší tiger v Európe žijúci v zajatí

Klietka oficiálne najstaršieho tigra v Európe žijúceho v zajatí ostala od 12.októbra 2009 prázdna. 24-ročný Dany, ktorý bol viac ako 20 rokov maskotom ZOO parku v Stropkove a pútal pozornosť návštevníkov z celého sveta, v skorých ranných hodinách uhynul. V roku 1987 ho do stropkovskej minizoo priviezli ako mláďa v prepravke na zajace zo ZOO Hodonín. O Danyho zdravie sa po celý jeho život staral MVDr. Juraj Michrina: "V poslednom období sa jeho zdravotný stav zhoršil, mal problémy s kĺbami, bolel ho vankúšik, do ktorého mu zarastal pazúr, celkovo zoslabol. Bohužiaľ, na starobu niet lieku a je zázrak, že sa Dany dožil 24 rokov."


Služby:

Útulok pre psa - návštevníci si počas prehliadky môžu zdarma svojho psa umiestniť do útulku.

Fotografovanie a filmovanie : zdarma

Pre motoristov: Parkovisko pred III.ZŠ na ul. Konštantínovej, cca 100 m od ZOO.

Kŕmenie – pre zvieratá je možné zakúpiť krmivo v pokladni ZOO.
Povolené je kŕmiť všetky zvieratá ( mimo opíc a šeliem  !!! )

Detské ihrisko nájdete pri vstupe do areálu.

Finančné prostriedky, ktoré nám z vašej dane darujete, použijeme na nákup krmiva pre zvieratá

Najvýznamnejšie chovateľské úspechy:   Umelý odchov 3 ks PUM AMERICKÝCH, ktoré osobne krstil pán Pavol Rusko ( vtedajší minister hospodárstva SR ).

Vzácne druhy plazov a terárijných zvierat. Záchrana MEDVEĎA KARPATSKÉHO, ktorý bol odchytený na Popradskom Plese. Po ročnej karanténe v našom ZOO parku bol prevezený do ZOO v Holandsku.


Adoptujte si zvieratá v našom ZOO parku.

    Pokiaľ sa rozhodnete a chcete na podporu chovu zvierat prispieť, ADOPTUJTE si zvieratko. Svojím darom prispejete na úhradu nákladov spojených s chovom zvierat v našom ZOO parku.
AKO ADOPTOVAŤ? Vyberte si niektoré zo zvierat a prispejete na jeho chov (podľa prepočtu krmiva). Obdržíte adoptívny list a na základe zmluvy sa stanete na jeden rok jeho adoptívnym rodičom. Vaše meno budeme uvádzať v zozname sponzorov a tiež vaše meno budeme poskytovať médiám na našich www. Adoptované zvieratko ďalej zostáva majetkom ZOO parku, ale je kŕmené za vaše peniaze. Čo svojou adopciou získate? Predovšetkým pocit, že pomáhate dobrej veci. Vaše meno s výškou príspevku bude s vašim súhlasom uvedené na popiske pri zvierati.

Jedná sa prevážne o kozičky Kamerunské, s ktorými sa budú môcť deti hrať a kŕmiť ich. Rodičia určite ocenia ich snahu starať sa o zvieratká.