motive

Otvorenie múzea

 

Otvorenie múzea

1. apríla bolo zriadené a začiatkom mája slávnostne otvorené Múzeum v kaštieli za účasti premiéra vlády Slovenskej republiky Róberta Fica.

Prvé exponáty si môžete prezrieť počas návštevných hodín v stredu až piatok v čase od 9.00 do 16.00 hod, skupinové návštevy je možné dohodnúť aj v inom čase na tel.č. 054 7424634 alebo 0903 741372 (mail: muzeumstropkov@centrum.sk).

K dnešnému dňu si v galérii môžete prezrieť umelecké diela a osobné veci stropkovského rodáka Františka Veselého, ktoré múzeu zapožičali jeho príbuzní.

V muzeálnej časti sú už prvé zbierky predmetov zo Stropkova, za čo patrí darcom srdečná vďaka, v ostatných priestoroch sa postupne obmieňajú rôzne putovné výstavy.

Vedenie múzea zároveň vyzýva širokú verejnosť na obohatenie expozície múzea historickými exponátmi.
Vítné sú fotografie, staré listiny, historicky cenné predmety a iné historické artefakty, ktoré je možné múzeu zapožičať alebo darovať.

 

Zápis do pamätnej knihy.

Po otvorení múzea a galérie si našli čas na osobnú prehliadku a zápis do kroniky aj štátna tajomníčka MŠ SR Bibiána Obrimčáková a primátor mesta Peter Obrimčák.

"...oceňujem zriadenie tejto kultúrnej ustanovizne. Som rada, že bude slúžiť i na obohatenie poznania histórie Stropkova a regiónu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti a mládež. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o to zaslúžili."
Bibiána Obrimčáková

"...dobrá myšlienka sa rodí ťažko, nevieme to pochopiť, prečo. Je dôležité, že začíname. Prekonáme prvotné potiaže a som presvedčený, že toto "dieťa" bude výrazným prínosom ku kultúrnemu a duchovnému bohatsvu Stropkova. Teším sa z toho a želám všetko dobré."
Peter Obrimčák