motive

Mestský úrad

Primátor mesta Stropkov
JUDr. Ondrej Brendza
primator@stropkov.sk
Tel.: 054/ 486 8801

Prednosta Mestského úradu v Stropkove
Ing. Stanislav Humeník
prednosta@stropkov.sk
Tel.: 054/ 486 8803

Hlavný kontrolór
Ing. Gabriela Maruščáková
gmaruscakova@stropkov.sk
Tel.: 054/ 486 8811

Sekretariát
Renáta Kimáková
rkimakova@stropkov.sk
Tel.: 054/ 486 8802, 0903 603875
Fax: 054/ 486 8805

Komunikácia, marketing, vzťahy s verejnosťou
Mgr. Peter Novák
pnovak@stropkov.sk
Tel.: 054/ 486 8812, 0907 534 180

Odbor výstavby, reg.rozvoja a životného prostredia
Ing. Ladislav Dubas
ldubas@stropkov.sk
Tel.: 054/ 486 8821, 0903 741367

Odbor financií a správy daní
Ing. Ján Polák
jpolak@stropkov.sk
Tel.: 054/ 486 8832, 0903 741371

Odbor správny a sociálnych vecí
Ing. Marián Vašš
mvass@stropkov.sk
Tel.: 054/ 486 8841, 0903 741369

Odbor organizačný a správy majetku
Ing. František Hurný
fhurny@stropkov.sk
Tel.: 054/ 486 8871, 0903 611087

Odbor školstva a kultúry
Mgr. Tibor Kubička
tkubicka@stropkov.sk
Tel.: 054/ 486 8891, 0903 741368

Mestská polícia
JUDr. Marián Harmada
mestskapolicia@stropkov.sk
Tel.: 054/ 486 8852, 0903 905642

Organizačná štruktúra samosprávy