motive

Kontakt

Poštová adresa:

Mesto Stropkov - mestský úrad

Hlavná 38/2

091 01 Stropkov

 

Všeobecná mailová adresa:

Mestský úrad

PrimátorJUDr. Ondrej Brendzaprimator@stropkov.sk054 4868801
Hlavný kontrolórIng. Gabriela Maruščákovágmaruscakova@stropkov.sk054 4868811
Prednosta MsÚIng. Stanislav Humeníkprednosta@stropkov.sk054 4868803
SekretariátRenáta Kimákovárkimakova@stropkov.sk054 4868802
Kontakt pre médiáMgr. Peter Novákpnovak@stropkov.sk054 4868812
Spojovateľka  054 4868800
Fax  054 4868805
Odbor výstavby, reg.rozvoja a živ.prostrediaIng. Ladislav Dubasldubas@stropkov.sk054 4868822
Odbor správny a sociálnych vecíIng. Marián Vaššmvass@stropkov.sk054 4868842
Odbor finančný a správy daníIng. Ján Polákjpolak@stropkov.sk054 4868831
Odbor organizačný a správy majetkuIng. František Hurnýfhurny@stropkov.sk054 4868872
Odbor školstva a kultúryMgr. Tibor Kubičkatkubicka@stropkov.sk054 4868892
Mestská políciaJUDr. Marián Harmadamestskapolicia@stropkov.sk054 4868888
Turistické informačné centrumMgr. Róbert Jamroškovičtic@stropkov.sk054 4868880
Mestská knižnica msk.stropkov@stonline.sk054 7422238
MúzeumIng. Andrej Nábožnýanmuzeum@centrum.sk054 7424634
Denné centrum (klub dôchodcov)Anna Vatehovádenne@centrum.sk054 7422249

 

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva

http://www.stropkov.sk/poslanci/