motive

Komisie mestského zastupiteľstva

Komisia pre financie a majetok mesta

Mgr. Jana Slivková (predsedníčka komisie)

Michal Sykora (poslanec MsZ)
Radko Kmiť (poslanec MsZ)
Ing. Stanislav Kolcun (poslanec MsZ)
Ing. Miloš Korekáč
Ing. Daniel Čura
Ivana Potomová
sekretár: Ing. Július Kočiš


Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Mgr. Daniel Hubáč (predseda komisie)

Slavomír Rapáč (poslanec MsZ)
Ing. Tibor Paňko (poslanec MsZ)
Róbert Fatľa (poslanec MsZ)
Milan Pavúk (poslanec MsZ)
Ing. Jozef Šimko (poslanec MsZ)
MUDr. Dawood Khwaja
Anna Gocová
Mgr. Mária Karašinská
Alexandra Tabišová
Mgr. Emília Štochmalová
sekretár: Viera Kretová


Komisia pre výstavbu a územný rozvoj

Ing. Stanislav Kolcun (predseda komisie)

Marián Bujdoš (poslanec MsZ)
Ing. Jozef Šimko (poslanec MsZ)
Radko Kmiť (poslanec MsZ)
Ing. Jozef Bzdil
Ing. Michal Malina
Ing. Kamil Gonos
sekretár: Vladimír Regrút


Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Ing. Slavomír Cichý (predseda komisie)

Mgr. Jaromír Zachar (poslanec MsZ)
Slavomír Rapáč (poslanec MsZ)
Mgr. Viliam Mihók (poslanec MsZ)
Mgr. Anna Knežová
Daniel Hic
Mgr. Róbert Jankanič
sekretár: Bc. Klára Gombárová


Komisia pre bezpečnosť a životné prostredie

Mgr. Peter Lehocký (predseda komisie)

Ing. Dušan Lukáč (poslanec MsZ)
Marián Bujdoš (poslanec MsZ)
Milan Pavúk (poslanec MsZ)
JUDr. Miloš Šmajda
Ing. Vladimír Tvrdík
Ing. Slavomíra Kitľanová
sekretár: Kamila Vašková

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mgr. Jaromír Zachar
Mgr. Peter Lehocký
Róbert Fatľa
Marián Bujdoš

K stiahnutiu