motive

Firmy a služby

  • Prestige Services

    Finančné, podnikateľské a účtovné poradenstvo, Sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí, Organizovanie predajných búrz, výstav, seminárov, školení a kultúrnych podujatí, Faktoring a forfaiting, Marketing a prieskum trhu, Reklamn...

  • Slovenský skauting, 67. zbor Skautov a Skautiek Stropkov

    Výchova a vzdelávanie detí a mládeže, dobrodružstvo a romantika, akcia, adrenalín,

  • YUVEN

    YUVEN - je občianske združenie, zaoberajúce sa organizovaním rôznych športových, kultúrno-spoločenských podujatí a mládežníckych aktivít.