motive
toplist

Prestige Services

Finančné, podnikateľské a účtovné poradenstvo, Sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí, Organizovanie predajných búrz, výstav, seminárov, školení a kultúrnych podujatí, Faktoring a forfaiting, Marketing a prieskum trhu, Reklamná a propagačná činnosť.

Adresa:

Kontakt:
Imro Hamarčák 
preserv@centrum.sk, hamarcak_i@centrum.sk 
Mobil:
+421903905667