motive
toplist

K @ K

Stavebá činnosť - montaž sadrokartónov, zateplovanie budov, sadrové a štukové stierky. Montaž kozubov

Adresa:

Kontakt:
Kmlocek Marian, Kmiť Rado 
stavba-sp@post.sk 
Mobil:
0905 657 963, 0903 609 843