motive
toplist

INTERNET xK@mo

internetová čitáreň, herňa - DSL pripojenie 1024 kbit/s, predaj výpočtovej a kancelárskej techniky, tvorba webových stránok, kopírovacie služby, poradenstvo z oblasti hardwaru a softwaru, tlač, prepisovanie textov (diplomovky, bakalárky a pod.), napaľovanie-zálohovanie dát na CD

Adresa:

Kontakt:
Kamil Bodnár (xkamo) 
xkamo@pobox.sk 
Web:
www.xkamo.wz.cz 
Telefón:
0903665001 
Mobil:
0903665001