motive

Vernisáž výstavy Vojenstvo v časoch Rakúsko - Uhorska

5. jún 2018

interreg

V pondelok 4. júna napoludnie sa v Stropkove uskutočnila vernisáž výstavy Vojenstvo v časoch Rakúsko – Uhorska. Na výstave boli prezentované predmety zo súkromných zbierok Juraja Čečka, Jozefa Kiklicu, Mariána Jancuru, Adriána Lattu, Jaroslava Procházku a Jozefa Ševca. Ide o miestnych zberateľov a historikov, ktorí sa venujú vojenskej histórii prihraničného regiónu. Exponáty poskytlo aj Krajské múzeum v Prešove. Vernisáži predchádzala prednáška A. Lattu o zbraniach používaných v I. svetovej vojne; v nadväznosti na ňu sa potom prítomná verejnosť mohla na výstave oboznámiť s jednotlivými časťami vojenskej výstroje a výzbroje rakúsko-uhorských i ruských vojakov. 
Stropkovský okres bol po vypuknutí vojny strategickým územím rakúsko-uhorskej monarchie. „Počas prvých týždňov vojny Svidník ani Stropkov nemali príliš veľký vojenský význam, pretože sa nachádzali mimo hlavných železničných komunikácií vedúcich z vnútrozemia Rakúsko - Uhorska na front v Haliči. To sa však zmenilo už koncom septembra 1914, keď sa rakúsko-uhorské vojská po porážke v haličskej operácii po prvýkrát stiahli do Karpát. Na doplnenie oslabených jednotiek a prísun zásob sa začali vo väčšej miere využívať cestné komunikácie, pričom Svidník a Stropkov ležali na jednej z najdôležitejších. Išlo sa o cestu, ktorá viedla cez Dukliansky priesmyk a spájala Halič s Uhorskom,” priblížil historik Mestského úradu v Strokove Ľuboslav Šmajda. 
Exponáty výstavy Vojenstvo v časoch Rakúsko – Uhorska pochádzajú z územia severovýchodu Slovenska a sú hmatateľným dôkazom ťažkých bojov v období I. svetovej vojny v našom regióne. Dochované sú časti vojenskej výbavy – nielen zbraní a streliva, ale aj predmetov dennej potreby. Vystavené sú aj ukážky z dobovej tlače, ktorá informovala o bojoch v prihraničnom regióne, nechýbajú ani cenné fotografie z tohto obdobia. Napríklad záber spred kaštieľa, na ktorom je arciknieža Jozef von Habsburg, veliteľ VII. armádneho zboru brániaceho úsek frontu v Stropkove.
Výstava je verejnosti sprístupnená do 27. júla, časť exponátov sa následne presťahuje do Rzeszówa, kde sa 30. júla uskutoční vernisáž tamojšej výstav.

Aktivita sa uskutočnila v rámci projektu Rzeszów a Stropkov – spolupráca v oblasti kultúry pohraničia, ktorý bol podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Projekt v objeme viac ako 235 tis. eur sa zameriava na oblasť rozvoja a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia s dôrazom na spoločnú históriu oboch miest v Rakúsko - Uhorsku. Hlavným výstupom projektu bude vyznačenie cyklotrasy zo Stropkova na štátnu hranicu z Poľskom, odkiaľ bude až do Rzeszówa pokračovať náučná trasa pamiatkami z čias Rakúsko – Uhorska. Pri Stropkove bola vďaka projektu vybudovaná vyhliadková veža, aktuálne tam stavajú aj tri turistické altánky. Slávnostné uvedenie cyklotrasy do užívania je naplánované na záver júla. .
Mestský úrad Stropkov

 

Súvisiace obrázky