motive

V Stropkove rozširujú múzeum úvodnou výstavou o Škapuliarskej Panne Márii

7. júl 2017

(STROPKOV, 7. júl 2017) Historický stropkovský kaštieľ sa po desiatich rokoch definitívne mení na múzeum. Po jeho rozsiahlej rekonštrukcii v roku 2007 zriadili v pivničných priestoroch a na prízemí reštauráciu a vináreň, prvé poschodie využíva mesto ako obradnú miestnosť a usporadúvanie výstav a v podkroví pôsobí Stropkovské múzeum s vystavenými krojovanými bábikami, spolu s expozíciou obrazov akademického maliara Františka Veselého. Po ukončení nájomného vzťahu s prevádzkovateľom reštaurácie v závere uplynulého roka a neúspešných verejných súťažiach na nového nájomcu sa vedenie radnice rozhodlo využiť vzácne historické priestory zmysluplnejšie. „Už dlhšie sa v meste uvažovalo so zriadením plnohodnotného múzea a kaštieľ je na tento účel priam predurčený. Sú tam hodnotné priestory v podzemí, na prvom podlaží je vzácna rytierska sála a vzhľadom na bohatú, no stále celkom neprebádanú históriu Stropkova, sme si spoločne s vedením Krajského múzea v Prešove vytýčili cieľ múzeum v tejto historickej budove rozšíriť. Podporu sme našli aj u odbornej verejnosti a preto už v týchto dňoch začíname náš zámer napĺňať,“ priblížil primátor mesta Ondrej Brendza. Rozšírené múzeum, Kaštieľ v Stropkove, je  pobočkou prešovského Krajského múzea. 
Už nadchádzajúci víkend sa v Stropkove koná odpustová slávnosť Panny Márie Škapuliarskej a pri tejto príležitosti otvárajú v kaštieli v piatok 7. júla úvodnú výstavu „Mária, Matka Ježišova - pečať Mariánskej úcty v umení a dejinách". Návštevníci si budú môcť prezrieť historické predmety spojené s mariánskou úctou na Slovensku, cechové zástavy a ďalšie cenné artefakty viažuce sa k mestu a regiónu. Organizátormi výstavy sú Krajské múzeum v Prešove a mesto. „Stropkov je najstarším pútnickým miestom Škapuliarskej Panny Márie na Slovensku. Korene mariánskej úcty v Stropkove siahajú dokázateľne do 16. storočia, keď sa na mestských pečatiach objavuje motív Panny Márie s dieťaťom. Aby sa zvýraznila mariánska úcta v Stropkove, jeho vtedajší vlastník Žigmund Pethö spolu s pátrom Filipom, generálom Kongregácie Najsvätejšej Trojice rádu karmelitánov, založili pri stropkovskom farskom kostole Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej. Zvláštnu bulu o tejto skutočnosti vydal pápež Klement IX. 11. mája 1669 v Ríme. Práve tu treba hľadať korene úcty k Škapuliarskej Panne Márii, ktorá je dodnes taká živá a vrúcna v Stropkove a v jeho okolí. O rozvoj tohto kultu sa postarali verní katolíci, a to rodina Pethöovcov, ktorá vlastnila Stropkov od roku 1568,“ vysvetlil primátor. 
Mariánska výstava potrvá do konca novembra 2017. Samospráva už teraz plánuje ďalšie výstavy a stále expozície, ktoré sú spojené s históriou mesta a prihraničného regiónu. 
-msú-