motive

V Stropkove realizujú najväčšie investície do ulíc za posledných 25 rokov

15. august 2017

(STROPKOV, 15. august 2017) V druhom augustovom týždni začali v Stropkove s rozsiahlou rekonštrukciou ulíc, chodníkov a verejných priestranstiev. Projekčné prípravy na túto investičnú akciu začali na prelome rokov, v jari vyhlásili verejné obstarávania na dodávateľa stavby a zmluvu so zhotoviteľom, spoločnosťou Strabag, s.r.o., podpísali v závere júla. Okrem toho začali v júli s rozširovaním parkoviska v centre, neďaleko námestia a investujú aj do opravy cesty smerom k rómskym bytovkám na ulici Pod Laščíkom. Rekonštrukcia viac ako dvadsiatich lokalít, vrátane priestranstiev v mestských častiach Bokša a Sitníky či cesty do prímestskej rekreačnej zóny Pod vlekom bude prebiehať do konca októbra tohto roka. Celková výška nákladov predstavuje bezmála 377 tisíc eur. Mesto na to vyčlenilo vlastné prostriedky, bez akýchkoľvek úverových zdrojov. Ulicu Pod Laščíkom realizujú vďaka 7-tisícovej dotácii z ministerstva vnútra určenej na podporu členov marginalizovaných komunít. „Tejto akcii predchádzala dôkladná analýza stavu miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a ďalších priestranstiev v Stropkove. Zamerali sme sa aj na lokality, ktoré boli niekoľko desaťročí na okraji záujmu samosprávy. Rekonštrukcie budú prebiehať pri bytových domoch aj v okrajových častiach s rodinnými domami. V rozpočte sme na tento účel mali vyčlenených zhruba 420 tisíc eur, z verejného obstarávania napokon vyšla nižšia suma," vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza. Dodal, že čo do rozsahu prác a výšky vynaložených prostriedkov, ide o najvýznamnejšiu investičnú akciu tohto druhu za posledných minimálne 25 rokov. Ako už bolo spomenuté, mesto na našlo zdroje vo vlastnom rozpočte. „Súčasný stav miestnych komunikácií v meste nie je ideálny, no našim cieľom je postupne zrekonštruovať všetky kritické úseky tak, aby vyhovovali požiadavkám našich obyvateľov. Mestu sa darí, rozpočet sme zodpovednými opatreniami dokázali konsolidovať a samospráva je v dobrej finančnej kondícii. Z tohto dôvodu vidím priestor na ďalšie podobné investície aj v nasledujúcich rokoch," uviedol primátor.

Doplnil, že mesto čaká komplikované obdobie plné dopravných obmedzení, pričom očakáva trpezlivosť Stropkovčanov a súčinnosť všetkých zainteresovaných. V záujme lepšej informovanosti mesto zverejní kompletný harmonogram a časový rámec rekonštrukcie jednotlivých úsekov na svojej internetovej stránke i sociálnych sieťach.

-msú-