motive

V Stropkove otvorili zrekonštruované komunitné centrum

13. október 2015

STROPKOV (13. 10. 2015) Vysviackou priestorov a slávnostným prestrihnutím pásky zavŕšilo v závere uplynulého týždňa mesto Stropkov rozsiahly projekt rekonštrukcie a dobudovania Rómskeho komunitného centra na Orgovánovej ulici. V nových priestoroch budú zamestnanci Arcidiecéznej charity a terénni sociálni pracovníci mesta realizovať aktivity v oblasti vzdelávania, voľného času, krúžkovú činnosť i poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva určené rómskej komunite. „Centrum začalo svoju činnosť v polovici roku 2002, od 1. januára 2003 nad ním organizačnú záštitu prevzala Arcidiecézna charita Košice. Centrum sa opakovane sťahovalo - najprv sídlilo na periférii mesta, ďaleko od bydlísk Rómov, neskôr sa presunuli do mestských priestorov, ktoré však po štyroch rokoch získal nový majiteľ a komunitní pracovníci sa museli opäť sťahovať. Napokon sme dostali k dispozícii bývalý rodinný dom na Orgovánovej ulici, na ktorého základoch stojí zrekonštruované centrum dnes," priblížil zástupca charity a poslanec zastupiteľstva v Stropkove Daniel Hubáč.
S rekonštrukciou začali v auguste minulého roka. Jej predmetom bolo prebudovanie vnútorných priestorov existujúceho objektu (prestavby vnútorných priečok, nové inštalácie vody, elektroinštalácie, ÚK ) odstránenie starej strechy, nadstavba a dobudovanie prístavby nového vstupu so schodiskom a novými sociálnymi zariadeniami. Súčasťou rekonštrukcie boli nové rozvody ústredného kúrenia, zariadenie novej kotolne s alternatívnym ohrevom vody cez solárny ohrev umiestnených kolektorov na streche objektu a samozrejme nová fasáda. Pred rekonštrukciou mali k dispozícii len spoločenskú miestnosť, kuchyňu, dve kancelárie a spoločné sociálne zariadenie pre klientov i zamestnancov. V nových priestoroch vznikli tri kancelárie, dve spoločenské miestnosti, počítačová miestnosť, dve práčovne a sprchy, štyri sociálne zariadenia, kuchyňa a sklad. Celkové náklady na projekt, vrátane neplánovaných stavebných prác naviac dosiahli takmer 158 tisíc eur. Nenávratný finančný príspevok predstavoval 138 309,90 eur, zvyšné prostriedky zabezpečilo mesto z vlastného rozpočtu. Stavbu ukončili v júni tohto roka. Okrem stavebných úprav sa v rámci projektu podarilo modernizovať vybavenie Rómskeho komunitného centra. Zabezpečená bola nová výpočtová technika i nábytok.
Stropkovské komunitné centrum dosahuje dlhodobo pozitívne výsledky v práci s rómskou komunitou. V súčasnosti tam pracuje šesť zamestnancov Arcidiecéznej charity a piati terénni sociálni pracovníci samosprávy. Svoje služby poskytujú zhruba tisícke klientov.
-msú-