motive

Stropkov chystá tradičné trhy a pýši sa novou výzdobou centra i Hlavnej ulice

21. december 2015

STROPKOV (18. 12. 2015) Stropkovské vianočné trhy napíšu v tomto roku už svoju deviatu kapitolu. V dňoch 21. a 22. decembra je pre obyvateľov mesta a návštevníkov pripravených viacero prekvapení. Popri predaju tradičných remeselných výrobkov či domácich potravín budú svoju činnosť prezentovať aj klienti miestneho Domova sociálnych služieb a Domu detí Božieho milosrdenstva. Občianske združenie Zveľaďujeme Stropkov organizuje v tomto roku aj dobrovoľnú zbierku šatstva, hračiek a ďalších užitočných vecí pre deti z Detského domova vo Svidníku. Oficiálne otvorenie trhov je naplánované na pondelok o šestnástej. V programe vystúpia žiaci základných umeleckých škôl v meste, spevácky zbor Happy Together, cirkevné spevácke zbory a miestna folklórna kapela Stropkoviani.
Stropkovčanom sa predstaví aj jedna z najtalentovanejších umelkýň Petrohradskej školy Piesočnej animácie Eva Aibaz. Program Vianoce maľované pieskom bude unikátny hlavne svojím umeleckým stvárnením. Maľovanie pieskom vyrozpráva príbeh Božieho narodenia a emotívnej atmosféry vianočného času. Priamo pred očami divákov vzniknú obrazy maľované pieskom, ktoré sa budú prelínať tak, aby vznikali nové. Neodmysliteľnou súčasťou vianočných trhov je už tradične pondelkový primátorský punč.
Stropkovský primátor Ondrej Brendza splnil aj jeden zo svojich minuloročných záväzkov. Krátko po jeho nástupe v roku 2014 bola rozsvietená 20-ročná výzdoba mesta, ktorá bola dlhodobo terčom kritiky Stropkovčanov. Primátor vtedy deklaroval, že neestetické a sčasti nefunkčné dekorácie svietia v meste naposledy. Verejný prísľub sa podarilo naplniť už krátko po tohtoročnom Mikulášovi. Vďaka partnerstvu samosprávy s podnikateľmi je Stropkov vyzdobený novými dekoráciami za zhruba 20 tisíc eur. Novinkou je aj adventný veniec, ktorý vytvorili žiaci a učitelia oboch stropkovských základných umeleckých škôl. „Ešte v jeseni sme oslovili našich partnerov z radov miestnych i cezpoľných podnikateľov so žiadosťou o spoluprácu pri zabezpečení novej výzdoby mesta. Vklad samosprávy, mestských podnikov a organizácií bol 10 tisíc eur. Naši partneri pomohli približne rovnakou sumou a na vlastné náklady zakúpili nami navrhnuté svetelné dekorácie," priblížil myšlienku úspešného projektu primátor Ondrej Brendza. Okrem Hlavnej ulice a mestského parku bolo prvýkrát v novodobej histórii Stropkova vyzdobené aj námestie, ktorého dominantou je počas sviatočného obdobia 10-metrov vysoký strom. Ten venoval miestny Domov sociálnych služieb, v ktorého areáli rástol.
-msú-