motive

Spomienky ostali...

31. máj 2012

Spomienky na priateľa, kolegu, na člena Divadelného ochotníckeho súboru Ondavan v Stropkove. Pred niekoľkými dňami nás opustil náš Janko Motyka. Odišiel zakladajúci člen ochotníckeho divadelného telesa, ktoré v roku 1966 začalo písať novodobú históriu ochotníckeho divadla v Stropkove.

Pokračovať budeme jednou spomienkou: vtedajšie priestory - sála, javisko, šatne - a ich technické vybavenie boli v porovnaní so súčasnosťou, veľmi jemne povedané, skromné. Neprekážalo nám to. Neprekážalo to ani Jankovi, ktorý sa k nám ochotne pridal. Začali sme nacvičovať hru Jozefa Hollého KUBO. Rolu richtára Bečelu, k spokojnosti režiséra i divákov, stvárnil Janko Motyka. Toho istého KUBA sme pripravili pre našich divákov aj v roku 1991. V úlohe richtára opäť exceloval náš Janko.

Spolupracoval s nami ďalších trinásť sezón. Ďalších trinásť sezón mali možnosť diváci sledovať nášho Janka vždy v úlohe niekoho iného. No nakoniec ostal vždy sám sebou.

Pripomíname, že najvyšším ocenením pre divadelných ochotníkov na Slovensku - zápisom do Knihy cti Združenia divadelných ochotníkov Slovenska - bol poctený aj náš Janko.

Janko, spomíname a nezabudneme!

                                                                                           členovia DOS Ondavan

 

 

 

 ...bohužiaľ, ostali len spomienky. Spomienky na to, ako v roku 1995 som sa pohrával s myšlienkou naštudovať s p. V. Hmurčíkom a p. J. Motykom hru A. P. Čechova Labutia pieseň pod hlavičkou Divadla mladých NO-TAK.. Spomínam, ako som s obavami predložil tento návrh hlavnému protagonistovi, p. J. Motykovi, počas návštevy v jeho byte. Slovo dalo slovo a pustili sme sa do práce. Spomínam, že nebol pre neho problém stotožniť sa s pocitmi dlhoročného herca, ktorý sa z javiska celý život rozdával ľuďom, pričom len veľmi málo sa mu vracalo v osobnom živote. Cez herecké umenie p. Motyku, tak mohli diváci nahliadnuť do zákulisia hereckého života, mohli vidieť a spoznať odvrátenú stranu úspechu. Spolupráca s ním bola veľmi zaujímavá, podnetná a tiež to bolo veľmi zaujímavé vybočenie z dramaturgickej koncepcie nášho divadla. Ďakujem za všetky spoločne strávené chvíle na skúškach, počas predstavení i po nich, pri pohári dobrého vína a tak vôbec...Ďakujem za všetko to krásne, čo sme prežili na divadelných prehliadkach a súťažiach.

 

Milo Cimbala - režisér divadla DM NO-TAK v Stropkove

Súvisiace obrázky