motive

ROZPRÁVKOVÝ STROPKOV

16. apríl 2018

 Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a mesto Stropkov Vás pozývajú na 42. ročník krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov, ktorý sa uskutoční dňa 19. apríla 2018 v divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove. Vstup je voľný.

K stiahnutiu

Súvisiace obrázky