motive

Ondavská detská cyklotour 2018

14. jún 2018

 No – Tak bike team Stropkov, mesto Stropkov a CVČ pri ZŠ Konštantínova pozývajú deti na I. kolo pretekov na horských bicykloch v rámci seriálu Ondavská detská cyklotour 2018.

Termín:               19. 6. 2018 o 17:00 h, registrácia od 16:30 h

Miesto:               Šandal – Roveň pri Novom domove

Kategórie:           1. rok narodenia 2009 – 2011, chlapci a dievčatá
                            2. rok narodenia 2006 – 2008, chlapci a dievčatá
                            3. rok narodenia 2004 – 2005, chlapci a dievčatá

Ondavská detská cyklotour je trojkolový cyklistický seriál. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 35 a viac súťažiacich tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 25 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod.

Po skončení 3. kola sa pretekárom zarátajú body za všetky kolá a určia sa víťazi jednotlivých kategórií. Celkové vyhodnotenie a odovzdanie cien absolútnym víťazom sa uskutoční 3. 8. 2018 o 16.30 h na Námestí SNP v rámci programu Stropkovského jarmoku.

Cyklistická prilba je počas pretekov povinná!

Viac informácií na www.ondavskycyklomaraton.sk, FB – Ondavský cyklomaratón, No-Tak bike team Stropkov.

Súvisiace obrázky