motive

Na stropkovskom cintoríne preinvestujú bezmála 153 tisíc eur

12. október 2017

(STROPKOV, 6. október 2017) Stropkovské cintoríny prechádzajú v týchto dňoch rozsiahlou rekonštrukciou. V závere augusta začali práce na spevnených plochách, rozvodoch vody, elektriny a verejného osvetlenia, postupnou obnovou prejde aj nevyužívaná stavba na novom cintoríne, ktorú plánujú prestavať na kaplnku. „Na tunajších cintorínoch neprebehla výraznejšia rekonštrukcia niekoľko desaťročí, v niektorých lokalitách sa nachádzajú chodníky i verejné priestranstvá v pôvodnom stave. Na spevnených plochách je rozpadnutý asfalt, miestami len kameninová drva, väčšina chodníkov na hornom cintoríne je rozpadnutá a hlavne počas jesenných sviatkov sa tieto problémy prejavujú najviac,“ opísal aktuálny stav cintorínov vedúci strediska mestského podniku Služba Dušan Lukáč. Do značnej miery sa pod poškodenie jednotlivých komunikácií na cintorínoch podpísala aj skutočnosť, že nimi často prechádzajú mechanizmy spoločností zabezpečujúcich osadzovanie hrobových miest a pomníkov. 

V tomto roku vyčlenilo mesto na investície realizované na cintorínoch takmer 153 tisíc eur. „Aktuálne pracujeme na výstavbe nových parkovísk pred vstupom na cintorín. V jeho areáli rekonštruujeme všetky spevnené plochy, ktoré budú po novom vyložené zámkovou dlažbou. Chodníky budú odvodnené a projektované sú tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu mechanizmami. Po ukončení prác budú pre návštevníkov vybudované tri nové zdroje vody, keďže doteraz mohli využívať len jeden provizórny kohútik. Realizujeme tiež prípravu pre nové verejné osvetlenie a rozhlas, ktoré plánujeme zahrnúť do investičných aktivít na budúci rok,“ uviedol D. Lukáč. Novinkou pre Stropkovčanov bude pietna zóna pri plánovanej kaplnke. Tú chcú vytvoriť z nedokončeného objektu v strede cintorína, ktorý tam stojí niekoľko desaťročí. Jej okolie pokryje zámková dlažba a osadených tam bude deväť nových lavičiek. Tento zámer plánujú po aktuálnych exteriérových úpravách dokončiť na budúci rok. Uvažujú aj nad zriadením kolumbária určeného na uloženie urien. „Celá rekonštrukcia vyjde samosprávu na 152 385 eur a práce by sme chceli dokončiť do konca októbra. Po tom, ako sme na starom cintoríne v uplynulých dvoch rokoch zrekonštruovali spevnené plochy, schodiská, oplotenie, vstupnú bránu i kaplnku pri cintoríne z I. svetovej vojny, ako aj zmodernizovali interiér Domu nádeje, pokračujeme v nasadenom trende a pietne miesta v Stropkove zveľaďujeme do dôstojnej podoby tak, aby zodpovedali požiadavkám 21. storočia,“ uzavrel D. Lukáč.

-msú-