motive

Mesto sprístupní areál detského ihriska pri ZOO parku verejnosti

20. apríl 2015


(STROPKOV - 20. 4. 2015) Stropkovská samospráva sa chystá otvoriť detské ihriská a športoviská verejnosti. V meste je dnes viacero zariadení, ktoré sú neprístupné, prípadne je vstup na nich podmienený návštevou iného zariadenia. Takýmto je aj moderné detské ihrisko pri miestnom ZOO parku. „Týmto krokom reagujeme na oprávnenú požiadavku širokej verejnosti sprístupniť jestvujúce detské ihriská a športoviská pre všetkých. Ihrisko pri ZOO parku bolo dokončené v roku 2006 a dodnes je jediné verejné v Stropkove, ktoré spĺňa bezpečnostné štandardy. Vstup naň je však podmienený zaplatením vstupného do ZOO. Navyše, otvorené je len počas jeho prevádzky. Nevidím dôvod, prečo by sa tam deti počas roka nemohli hrať bez toho, aby platili vstupné. Okrem toho, v letných mesiacoch môže byť ihrisko širokej verejnosti k dispozícii omnoho dlhšie, ako v posledných rokoch. Podobne chceme postupovať aj v prípade nového detského ihriska Pod vlekom, ktoré stojí už takmer dva roky zatvorené. Aj tam však budeme musieť nájsť vhodný model prevádzkového poriadku," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.
Samospráva a vedenie ZOO parku v súčasnosti hľadajú spôsob, ako vyjsť verejnosti v ústrety tak, aby nebol negatívne ovplyvnený režim prevádzky ZOO parku. Po sprístupnení tam bude platiť presný prevádzkový poriadok. Predstavou mesta je, aby bolo počas roka otvorené čo najdlhšie. Napríklad ZOO park sa každoročne otvára v polovici apríla, pritom ihrisko by vďaka priaznivému počasiu mohlo byť otvorené už od marca. V novom režime, teda prístupné širokej verejnosti bez potreby vstupu do ZOO parku, bude ihrisko otvorené od 1. júna. V záujme ochrany metského majetku bude potrebné nájsť spôsob, ako zabrániť prípadnému poškodeniu jednotlivých prvkov ihriska. Do úvahy prichádza inštalácia kamerového systému, poverenie zodpovedného pracovníka, zintenzívnenie hliadok mestskej polície. „V súčasnosti sme vo finálnej fáze budovania nového detského ihriska na ulici Hrnčiarskej. Pôjde o prvé verejné detské ihrisko v meste od roku 2006. Pred nami je jeden z posledných krokov - výber konkrétnej lokality. Vo vedení mesta padla voľba na dve priestranstvá. Pri bytovke A1 je veľká trávnatá plocha, kde je dostatočný priestor na nové detské ihrisko. Pod stromami by mohli pribudnúť lavičky a vznikla by tak oddychová zóna pre rodiny s deťmi. Na budúci rok plánujeme v tejto lokalite postaviť aj ihrisko na workout (s náradím na gymnastické a posilňovacie cviky) určené pre mládež a dospelých. Druhá lokalita je pri bloku C1 na ohraničenej ploche pri chodníkoch do materskej školy," priblížil primátor.
Stavba ihriska je len prvým krokom k zveľadeniu priestranstiev na Hrnčiarskej. Mesto plánuje postupne opraviť asfaltový povrch na basketbalovom ihrisku a pribudne tam aj druhý kôš, na blízkej trávnatej ploche osadia malé futbalové brány. Využiteľné konštrukcie starých detských ihrísk opravia, zvyšné budú zlikvidované. Okrem toho pribudnú aj nové prvky určené pre najmenšie i staršie deti.
-msú-