motive

EPOCHA1812 - fotovýstava

4. júl 2018

SZPB ZO v Stropkove, klub ARBAT SR spol. v Stropkove

v spolupráci s mestom Stropkov a Veľvyslanectvom RF v SR

Vás pozývajú na vernisáž fotovýstavy

EPOCHA 1812,

ktorá sa uskutoční  dňa 6. 7. 2018 o 17:00 h.

na ul. Hlavnej 47 (oproti kláštornému kostolu).

Výstava potrvá do 17. júla 2018.

Súvisiace obrázky