motive

DOS Ondavan - William Shakespeare: Sen noci svätojanskej

29. máj 2018

Divadelný ochotnícky súbor ONDAVAN

pri odbore školstva a kultúry Mestského úradu v Stropkove

Vás pozýva

na premiéru hry

Williama Shakespeare: Sen noci svätojánskej,

ktorá sa uskutoční


3. júna 2018 o 19:00 h

v divadelnej sále kultúrneho strediska.


Vstupné: 2,-€

Predpredaj vstupeniek v kancelárii OŠK č. dv. 41 alebo na www.kinokultura.stropkov.sk

Súvisiace obrázky