motive

50. týždeň

16. december 2017

11. december

8.30 porada vedenia mesta

 

12. december

10.30 stretnutie s riaditeľkou MŠ A. Hlinku

13.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

13. december

9.00 porada k zasadnutiu MsZ

13.00 zasadnutie Mestského zastupieľstva

 

14. december

9.30 stretnutie so starostami okresu Stropkov

15.00 pracovné stretnutie so zástupcami projektového partnera mesta Rzeszow

 

15. december

konferencia Po stopách pamätných miest Rzeszowa