motive

47. týždeň

28. november 2017

20. november

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

 

21. november

8.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

13.00 stretnutie s dekanom M. Kyšeľom

 

22. november

8.00 pracovné stretnutie s riaditeľom Služby, m.p.

9.00 pracovné stretnutie s riaditeľkou Súkromnej ZUŠ

9.30 pracovné stretnutie s riaditeľka projektu Romact pri Rade Európy

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

15.00 stretnutie so zástupcami MVK Stropkov

 

23. november

11.00 pracovné stretnutie k problematike obchvatu mesta (Prešov)

 

24. november

8.30 rozhovor pre Stropkovské Spektrum

10.00 Stropkovské dni medu

 

25. november

účasť na slávnosti pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Snina