motive

42. týždeň

24. október 2017

16. október

14.00 stretnutie s riaditeľom ZŠ Hrnčiarska

 

17. október

9.00 stretnutie s vedením ZOO parku

11.00 stretnutie s riaditeľom SOŠ elektrotechnickej

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

18. október

rokovanie s rezortnými riaditeľmi na Ministerstve zdravotníctva SR

 

19. október

10.00 stretnutie zástupcov štátnej správy so starostami obcí

13.00 rokovanie s riaditeľkou ÚPSVaR v Stropkove

14.00 stretnutie s riaditeľom ZŠ Konštantínova

17.30 zasadnutie Výkonného výboru OOFZ Svidník