motive

38. týždeň

25. september 2017

18. september

8.30 porada vedenia mesta

14.30 zasadnutie Mestskej rady

 

19. september

10.30 slávnostné otvorenie akademického roka na Prešovskej univerzite

 

20. september

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

17.00 zasadnutie Dozornej rady MŠK Tesla Stropkov, s.r.o.

 

21. – 22. september

zasadnutie Rady ZMOS (Štrbské Pleso)

 

23. september

9.00 otvorenie volejbalového turnaja žiačok Ondavský pohár