motive

31. týždeň

6. august 2017

31. júl

9.30 podpis zmluvy týkajúcej sa rekonštrukcie miestnych komunikácií so spoločnosťou Strabag

13.00 otvorenie Medzinárodného rezbárskeho plenéra

 

1. august

8.15 rokovanie s investorom polyfunkčného objektu na Hrnčiarskej ulici

9.00 – 11.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

2. august

9.00 stretnutie s riaditeľkou MŠ na ul. Matice slovenskej

13.00 – 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

3. august

prípravy na 23. ročník stropkovského jarmoku, komunikácia s partnermi

 

4. august

10.00 stretnutie s J. Majským v spoločnosti Kovo Sipox, a.s.

13.30 stretnutie partnerských miest

14.30 odhalenie sôch v rámci medzinárodného rezbárskeho plenéra

16.00 otvorenie 23. ročníka stropkovského jarmoku