motive

3. týždeň

23. január 2018

15. január

9.00 – 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

 

16. január

9.00 stretnutie k organizácii Dňa rodiny

10.00 stretnutie s riaditeľom ZŠ Konštantínova

15.00 zasadnutie Mestskej rady

 

17. január

9.30 stretnutie k zmenám a doplnkom Územného plánu mesta

10.00 vyhodnotenie súťaže betlehemov

17.00 novoročná recepcia primátorky Prešova

 

18. január

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

15.00 pracovné stretnutie so zástupcami KVH Beskydy ohľadne príprav osláv 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny

 

19. január

9.30 rokovanie s riaditeľom Arcidiecéznej charity Košice

10.00 spoločné rokovanie primátorov miest a poslancov PSK ohľadne situácie v Nemocnici Svidník

16.00 rokovanie s vedením spoločnosti Svet zdravia, a.s.