motive

28. týždeň

16. júl 2018

9. júl

9.00 stretnutie s generálnym riaditeľom EUROVIA SK

10.00 pracovné stretnutie so zhotoviteľom stavieb v rámci projektu „Rzeszow a Stropkov...“

 

10. júl

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

13.00 podpis zmlúv o financovaní projektov na PSK (dotácie PSK, mikroprojekt výtvarný plenér)

 

11. júl

8.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

10.00 stretnutie so zástupcami VSD, a.s.

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta    

 

 

12. júl

9.00 stretnutie s riaditeľkou MŠ Matice slovenskej

13.00 stretnutie so zástupcom Antik Telekom, a.s.

 

14. júl

11.00 otvorenie Ondavského cyklomaratónu

 

15. júl

10.30 slávnostná odpustová svätá omša