motive

27. týždeň

11. júl 2018

2. júl

8.00 stretnutie s konateľom Byhos, spol. s r.o.

9.00 stretnutie s vedením SVP, o. z. Trebišov

10.00 porada vedenia mesta

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

3. júl

8.00 stretnutie so zástupcami VVS, a.s.

8.30 stretnutie s riaditeľom HaZZ Svidník

9.00 Daňový úrad Vranov – miestne zisťovanie

10.00 stretnutie k aktualizácii turistických máp VKÚ Harmanec

10.30 prijatie splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza

 

4. júl

8.00 zasadnutie jarmočnej komisie

11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.00 rokovanie k problematike skládky TKO v Chotči