motive

25. týždeň

29. jún 2018

18. jún

8.30 porada vedenia mesta

15.00 zasadnutie Mestskej rady

 

19. jún

8.00 – 10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

13.45 stretnutie so zástupcom riaditeľa ZŠ Hrnčiarska

 

20. jún

10.00 rozhovor pre národnostné vysielanie RTVS

10.30 stretnutie so starostom N. Olšavy

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.30 prijatie úspešných futbalistov kategórie U11

15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

17.00 vernisáž výstavy S. Čupila

17.30 zasadnutie Dozornej rady MŠK Tesla Stropkov, s.r.o.

 

21. jún

10.00 zasadnutie Valného zhromaždenia VVS, a.s.

13.00 stretnutie s honorárnym konzulom Francúzska

17.00 večer partnerov VSD, a.s.

 

22. jún

7.30 stretnutie so zástupkyňou VÚB banky

9.00 oceňovanie úspešných žiakov stropkovských základných škôl

12.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

13.00 stretnutie s riaditeľkou MŠ Matice slovenskej

16.00 otvorenie Stropkovských pivných dní