motive

24. týždeň

22. jún 2018

11. jún

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

12. jún

10.00 pracovné stretnutie s úprave rozpočtu na rok 2018

14.00 stretnutie k príprave Pivných dní v Stropkove

 

13. jún

10.00 stretnutie s konateľom MŠK Tesla

13.00 rokovanie s potenciálnym investorom v priemyselnej výrobe v meste Stropkov

15.00 zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport

 

14. jún

9.30 – 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

15. jún

9.00 Inšpekcia životného prostredia (CVČ Fauna)

10.00 stretnutie so starostom V. Olšavy

 

17. jún

 

15.00 oslavy Dňa otcov s klientmi Denného centra