motive

21. týždeň

30. máj 2018

21. máj

8.30 porada vedenia mesta

 

22. máj

13.00 stretnutie s riaditeľkou Denného stacionára

15.00 stretnutie s vlastníkmi bytov na ulici Samuela Jurkoviča

 

23. – 24. máj

Snem ZMOS (Bratislava)

 

25. máj

8.00 športový deň zamestnancov MsÚ

 

27. máj

10.45 oslavy 50. výročia vzniku matičného hnutia v Stropkove

(sprístupnenie výstavy diel členov MO MS Stropkov, kultúrny program)