motive

11. týždeň

19. marec 2018

12. marec

9.00 – 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

14. marec

8.30 stretnutie s vedením Služba, m.p.

10.00 rokovanie na ÚPSVaR Stropkov

13.30 stretnutie so zástupcami židovskej obce na Slovensku

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

16.00 zasadnutie Dozornej rady MŠK Tesla Stropkov, s.r.o.

 

15. marec

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

16. marec

8.00 stretnutie s riaditeľom ZŠ Konštantínova

10.00 reportáž pre TA3