motive

Alexander Železcov: Dialógy o zvieratách alebo Recesívny gén (25. 2. 2006)

Účinkujú:
Patrícia Bodnárová
Viktória Guziová
Andrea Mačošková
Veronika Dzurjaninová
Martina Lehocká
Peter Rusinko
Peter Vateha
Mgr. Tibor Kubička

Preklad: Petra Spišáková
Scéna: kolektív NO – TAK: Miroslav Danko, Ján Vereščák
Asistent réžie: Daniela Andrejčáková
Kostýmy: Lenka Andrejčáková
Zvuk: Tomáš Cimbala
Svetlá: Anežka Madzinová
Tech. spolupráca: Alino Soóš, Dávid Durilla

Dramaturgia a réžia: Mgr. Miloslav Cimbala

- účasť na krajskej prehliadke Malá scénická žatva v Levoči
- vystúpenie súboru na festivale Teatr bez granic v Rzeszowe – Poľsko
- príprava a realizácia predstavenia Ako to s čertom bolo (Spoločné
divadlo Rzeszow – Stropkov) v spolupráci s Mládežníckym domom kultúry v Rzeszowe

Spomínaná hra ruského prozaika a dramatika mala premiéru v roku 2000. Prostredníctvom niekoľkých obrazov rieši problém podobenstva medzi živočíšnou ríšou a ľudskou civilizáciou. Skúma mieru zvieratskosti v medziľudských vzťahoch a zároveň mieru akéhosi napodobňovania, prípadne preberania človečenských zvykov v ríši zvierat. Z tohto uhla pohľadu naberá hra absurdnokomediálny charakter, čoho dôkazom sú jednotlivé postavy a udalosti v spomínanej hre, ako napríklad racionálne správanie vtáka, smrť úradníka, ako najväčšieho zvieraťa v meste, vedúcej kancelárie narástol chvost, implantácia chvostov, ako najnovšieho trendu v plastickej chirurgii atď.