motive

25. 03. 2007: Ján Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Účinkujú:
Grófka:
Patrícia Bodnárová
Miluša: Katarína Zápotocká
Gróf: Milan Antoš
Rohoň: Jozef Motyka
Oriešok: Valentín Hmurčík
Hospodár: Peter Adam
Husár: Michal Antoš
Komorná: Berka Markovičová
Kosci: Dávid Kleban, Ján Antoš, Vladislav Micenko
Hrabačky: Lenka Madzinová, Simona Babinská, Zuzana Micenková
Deti: Danko Soóš, Zuzanka Motyková,
Harmonikár: Ladislav Žolták
Hudobná spolupráca: Matej Knežo
Úprava, kostýmy, scéna, bábky, réžia: Daňo Soóš
Realizácia kostýmov: Mariana Hudačinová
Svetlá, zvuk: Anežka Madzinová
Text: Anna Bedroňová

Palárik po tretí raz v Ondavane
Do 41. sezóny vstupuje divadelný ochotnícky súbor ONDAVAN – v poradí už s treťou veselohrou Jána Palárika. Po predchádzajúcich tituloch – Inkognito i Drotár uvádza Zmierenie – alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.Ak v minulosti slovenskí ochotníci našli v Palárikovi ideálneho autora, ktorý sa stal najhrávanejším slovenským autorom, nič nestratil na svojej adresnosti ani dnes – v čase agresívnej globalizácie. I dnešný divák sa schuti zabáva i zamýšľa na omyloch, zámenách i komoleninách, ktoré sú autorovou metódou výstavby komédie. Lebo takáto stavba poskytla Palárikovi príležitosť vysmiať všetku predstieranosť i afektovanosť (ai.) a ukázať v jasnom svetle ušľachtilosť a láskavosť kladných myšlienok. V tom tkvie i istý „didaktizmus jeho hier.“ Preto sú tieto veselohry aktuálne i v súčasnosti, a možno ešte viac než si uvedomujeme.
„Súčasná šírka záberu kultúrnej ponuky sa splošťuje smerom k najagresívnejšej zábave a najnižšiemu vkusu.“ S. Párnický