motive

16. 03. 2008: Carlo Goldoni – VEJÁR

Osoby a obadenie:
Gróf
– Milan Antoš
Barón – Valo Hmurčík
Crespino – Jožino Motyka
Coronato – Dávid Kleban
Geltrúda – Katka Zápotocká
Evaristo – Michal Antoš
Candida – Jarka Dovičáková
Deti – Adam Motyka, Danko Soóš
Gianina – Patricia Bodnárová
Susana – Berka Markovičová
Inšpicient – Peter Adam
Pikolo – Ján  Antoš
Hra na gitare – Daňo HIC, Matúš Sidor
Svetlá – Anežka Madzinová
Text: Anka Bedroňová, Monika Kavalcová
Realizácia kostýmov: Mariana Hudačinová
Stavby: Ján Vereščák

Veľmi zavčasu si uvedomoval, kto život tvorí a kto sa na ňom priživuje. Hlavného vinníka videl v bankrotujúcej šľachte, ktorá robila dohadzovača a kupliara bohatým mešťanom. Ak pri comedií dell art (komédia improvizovaná) načrtáva autor iba postup diela, Goldoni už vypracováva celistvý text hry a individuálnymi charaktermi. Comedia delľarte zanechala po sebe pozoruhodné typy sluhov a služiek zachádzajúcich často do šablóny, frašky a abstraktnosti. Goldoniho zásluha spočíva v tom, že pretvoril tieto typy na charaktery, že ich vedel skonkrétniť, zľudštiť, dať im telo a krv, vrátiť im ľudskú cenu a dôstojnosť. Jeden z jeho najväčších dramatických odporcov – či protivníkov – gróf Carlo Cpozzi o Goldonim napísal: „Mám podozrenie, že to robí preto, aby si získal lásku obyčajného plebsu.“ Tlak protivníkov spôsobil, že po 24 ročnom pôsobení v Benátkach (kde vytvoril takmer 200 komédií) odišiel do Paríža. Tu sa benátsky dramatik dožil azda najväčšieho úspechu a uznania. Tu napísal i jednu z najlepších komédií – Vejár a uviedol ju (popri iných komédiách) v tom istom divadle, kde sto rokov pred ním hrával svoje komédie J. B. Moliér. V nej sa znovu zaskvel jeho veľký talent. Goldoni vo Vejári skarikoval príslušníka odumierajúcej šľachty, ktorej zostal zo všetkého už iba titul.