motive

10. 3. 2013 Nikolaj Vasiljevič Gogoľ: ŽENBA, réžia: Daňo Soóš

Fiktívny rozhovor s autorom
Vaše krédo, maestro?
Nie je mojou vecou poučovať kázaním. Umenie beztak poučuje. Moja vec je hovoriť živými obrazmi, a nie úvahami. Musím zobraziť život v skutočnosti, a nie hovoriť o živote. Smiech je veľká vec.
Cesta k poznaniu vašej pravdy tkvie...
... v hľadaní pravdy v umení. A nachádzam ju aj tým, že poznávam pravdu v živote. Aj preto je moja tvorivosť živá a moje diela sú činmi.
Kam zaradíte svoju Ženbu v kontexte svetovej dramatickej tvorby?
Ženba je komédia vylíčená s takou iróniou a bravúrnym drvivým humorom, ktorá so Shakespearovými a Moliérovými komédiami bude natrvalo zabávať a poúčať zo svetových javísk.
Čo poviete na Gogoľa a súčasnosť?
Ani dnes sa nestratili tí, čo chcú žiť a žijú z mozoľov iných. Nachádzajú sa v mojich obrazoch, a preto radšej rozbíjajú toto zrkadlo svojej rozpínavosti, pažravosti, namyslenosti a falošnej pretvárky, spoločenskej i morálnej. Tí však Gogoľa nehrajú, ani nečítajú.

Osoby a obsadenie:
Agafija Tichonovna: A. Ceperková, Arina Pantelejmovna: H. Micenková, Fiokla Ivanovna: P. Bodnárová, Duňaška: K. Vargová, Podkolesin: D. Soóš, Kočkarev: D. Kleban, Praženica: M. Antoš, Aňučkin: J. Uhrík, Ževakin: V. Micenko, Sťopa: S. Skuban, Deti: S. Zápotocký, Ľ. Hmurčík, D. Senaj, K. Varhačová, K. Vargová, K. Dovičáková
Svetlá: A. Madzinová
Inšpicientka: E. Uhríková
Text: B. Markovičová, J. Dovičáková
Hra na harmonike: M. Derco